U svijetu se 16. novembar obilježava kao Međunarodni dan tolerancije. Dan kada se skreće pažnja na to, da je neophodno uvažavati tuđe mišljenje, osjećanja i uvjerenja. To je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Generalna Skupština Ujedinjenih naroda je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu s Deklaracijom o principima tolerancije koja je potpisana od strane članica 16.11.1995. godine. Tolerancijom učimo kako prihvatiti i dopustiti različitost, bilo da se radi o vjerskim, rasnim ili spolnim razlikama.

UNESCO-ova definicija tolerancije glasi:

Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u svjetskim kulturama, forma izražavanja i način da budemo ljudi.

Također, UNESCO je proglašenjem Međunarodnog dana tolerancije skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, uključujući Konvenciju o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena, rasne diskriminacije, kao i Konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, te brojne druge.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here