Browsing: ACTIVE BLOG

ACTIVE BLOG
0

Formiranje nadrealističkog pokreta obilježeno je izdavanjem Nadrealističkog manifesta Andrea Bretona u Parizu 1924. godine. Manifest donosi definiciju…

1 2 3 4