Nema poruka za prikaz

Imaš li dušmane?

Ko ti kaže ne, kad ti kažeš da? Ko ti muti slatke vode blatom, kojima plivaš danima, mjesecima, godinama? Ko ti prekida san i...
Nerviraj me!!