Nikada prije nije bilo lakše doći do nečijih podataka. Da li su Vaši podaci dovoljno zaštićeni?

Dan zaštite podataka o ličnosti obilježava se 28. januara, kada je 1981. godine počelo potpisivanje Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka.

Međunarodni dan žaštite ličnih podataka obilježava se u svim državama potpisnicama Konvencije u cilju unapređenja zaštite ličnih podataka, te se skreće pažnja javnosti na važnost zaštite privatnih informacija.

Ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova, u dijelu svoje nadležnosti, sprovest će značajne reformske korake, u cilju unapređenja oblasti zaštite podataka o ličnosti, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova planira da u toku 2018. godine pripremi Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji će biti usaglašen sa regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta EU (2016/679). Nova evropska regulative bliže definiše pitanja vezana za zaštitu fizičkih lica, u dijelu obrade ličnih podataka kao i u dijelu kretanja takvih podataka. U cilju postizanja najboljeg normativnog rješenja, u rad Radne grupe koja će biti angažovana na izradi novog zakona, pored predstavnika institucije, biće uključeni i predstavnici nevladinog sektora i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, a ekspertska pomoć Slovenije i Italije obezbijeđena je posredstvom TAIEX projekta. Nakon pripreme Nacrta zakona planirana je javna rasprava, u skladu sa propisima. Sa problemima koji se odnose na zaštitu privatnih informacija susrijećemo se svakodnevno, naročito kada su u pitanju osjetljivi podaci iz oblasti policijskog rada i djelovanja. Pravo na zaštitu ličnih podataka nije apsolutno pravo, ono se mora razmatrati u vezi s njegovom funkcijom u društvu i treba ga staviti u ravnotežu s drugim osnovnim pravima u skladu s načelom proporcionalnostinavedeno je u saopštenju.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here