„U naravi je ljudskoj da teži za naukom, govorio je Numan – efendija, i to se najbolje vidi kod djece. No koja korist kod onakih roditelja, koji suzbijaju onu želju dječiju za nauku, tu oni se uopće nikako ne brinu za svoju djecu, a kamo li da ih još na nauku napute.“„Zeleno busenje“, Edhem Mulabdić

Bosanskohercegovački književnik i jedan od suosnivača časopisa „Behar“, Edhem Mulabdić, rođen je 19. oktobra 1862. godine u Maglaju. U rodnom gradu završava mekteb i ruždiju, nakon čega se zapošljava kao činovnik. U Sarajevu, 1887. godine, upisuje učiteljsku školu, te poslije završetka se zapošljava u Brčkom. Kasnije biva premješten u Sarajevo, gdje je radio kao nastavnik u Dural – mualimminu, zatim je radio kao perfekt konvikta Učiteljske škole, nastavnik u Šerijatskoj sudačkoj školi i kao nadzornik osnovne škole.

Muladbić skupa sa Safvetom-bega Bašagićem i Osmanom Nuri Hadžićem, 1. maja 1900. godine, pokreće list „Behar“. U periodu od 1901. do 1906. godine bio je glavni urednik lista. Društvo „Gajret“ je osnovao 1903. godine skupa sa drugim Bošnjacima Bosne i Hercegovine.

Bio je prije svega prosvjetitelj, a tek onda uspješan književnik. Prosvjetiteljski rad je prenio i na svoje književno stvaralaštvo. Roman „Zeleno busenje“ jeste roman koji se slovi kao najznačajnije djelo ovog autora.

Umro je 21. januara 1954. godine u Sarajevu. Iza sebe je ostavio broja djela poput već pomenutog romana „Zeleno busenje“, zatim i roman “Nova vremena“. Od pripovijetki je objavio: „Šilo za ognjilo“, „Nesretan unuk“, „Đuro Prepelica“, i tako dalje. Neke od crtica što je napisao su i „Kućni rahatluk“, „Uspomene u narodu“, „Šehiti“, kao i mnoga druga djela.

 

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here