IN fondacija – fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u Bosni i Hercegovini (INF) osnovana je u julu 2009. godine kao lokalna, nezavisna fondacija koja djeluje na čitavoj teritoriji BiH i nije povezana sa vladinim, političkim ili vjerskim pokretima. INF je osnovan sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH, unapređenjem njihove socijalne uključenosti.

Tragične posljedice rata, brojna socijalna i ekonomska pitanja dovela su nas u situaciju da se susrećemo sa mnoštvom ozbiljnih društvenih problema, gdje su neki od njih direktno uticali na porast nasilja u svim društvenim sferama. Studije INF-a pokazuju da je dvije trećine mladih u BiH bilo izloženo različitim vrstama nasilja što zahtijeva ozbiljan odgovor i intervenciju. S toga je nasilje postalo jedna od glavnih tematskih oblasti INF-a, sa posebnim naglaskom na djecu i mlade.

„IN fondacija – fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u Bosni i Hercegovini svoj rad prvenstveno usmjerava na djecu, mlade, njihove roditelje u lokalnim zajednicama u kojima oni žive u našoj zemlji. U sklopu našeg dugogodišnjeg rada razvili smo programski pristup u sklopu kojeg smo pokrenuli 7 osnovnih podprograma, a to su: dnevni centri „Gnijezdo“, porodične grupne konferencije, prevencija vršnjačkog nasilja u školskom okruženju, prevencija rodno zasnovanog nasilja u školskom okruženju i u ruralnim područjima kroz inicijative mladih, zatim sigurnost na internetu, podrška romskoj djeci u sistemu obrazovanja i razvoj pozitivnih roditeljskih vještina.“ – saopštili su nam iz IN fondacije.

KAMPANJA „GNIJEZDO LJUBAVI“

Kampanja je počela 20. oktobra 2017. godine, a cilj kampanje je prikupiti sredstva koja će omogućiti da se putem raznih programskih aktivnosti pruži podrška djeci i mladima, njihovim porodicama, ali i lokalnim zajednicama u borbi protiv nasilja širom Bosne i Hercegovine. Prikupljenim  sredstvima tokom 2018. godine planira se obuhvatiti 10 000 djece u BiH i pomoći im da izađu iz kruga nasilja, te da imaju sretnije i bezbjednije djetinjstvo.

Pozivamo vas da se aktivno uključite u kampanju i da zajednički gradimo GNIJEZDA LJUBAVI za bolji život svakog djeteta.
Uključite se, jer samo zajedničkim snagama možemo ostvariti pozitivne promjene!

Podržite rad IN fondacije jer tako direktno podržavate rast i razvoj djece u Bosni i Hercegovini!

Podržimo kampanju IN fondacije jer time ćemo omogućiti sigurnije odrastanje djece i mladih u našoj zemlji!

Podržite rad IN fondacije da biste podržali svu djecu u ruralnim područjima u BiH!

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here