Početak nove godine zeničkoj društvenoj zbilji donio je prvi filozofski magazin u njenoj povijesti.

Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos” iz Zenice realiziralo je prvi projekat u kratkoj eri postojanja. Redakcija koja broji sedam univerzitetskih profesora stoji iza prvog  broja časopisa “Eidos“ koji tematizira odnos postmoderne i relgije.

– Fundamentalni cilj časopisa je dominantno filozofsko reflektiranje savremenih društvenih fenomena. Osim filozofskog ugla, društvene pojave se nastoje objasniti i putem sociologije, historije, prava, ekonomije, lingvistike, umjetnosti, i tako dalje, jer u nazivu stoji da se časopis bavi i društveno-humanističkom vizurom stvarnosti, kazuje nam Spahija Kozlić, glavni urednik časopisa.

Redakciju časopisa čine Željko Škuljević, Dževad Drino, Miodrag Živanović i Aras Borić, zamjenici urednika su Nebojša Vasić i Bernard Harbaš, a glavni i odgovorni urednik je Spahija Kozlić. Prva tema koja je obrađena dovodi u odnos religiju i postmodernu koja u širem smislu označava kritiku etabliranih vrijednosti i stavova koja je nastala krajem pedesetih godina prošlog stoljeća.

– Odnos religije i postmoderne je prva tema broja i ona se nametnula prevashodno zbog svoje aktuelnosti. Živimo u dobu u kojem se napuštaju takozvane velike priče klasičnih vremena otpočete još u okvirima starogrčke filozofije. Time se dovode u pitanje i ranije definicije takozvanih velikih pojmova kao što su istina, dobro, ljepota, pravednost, vjerovanje i religija. Hoću reći da je namjera ove teme da se religioznost sagleda ne samo na razini najopćenitijeg, nego i iz vizure “malih pripovijesti”. Na ovako uskom prostoru je teško do kraja objasniti ovo o čemu govorim, tako da pozivam čitaoce da iščitaju sve priloge u okviru naznačene teme broja, ističe profesor Kozlić.

Udruženje “Eidos” je neprofitnog karaktera, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona finansijski je pomogla štampanje prvog broja časopisa koji sadrži tekstove 13 autora. Profesor Kozlić istakao je zahvalnost Vladi koja je prepoznala društvenu važnost časopisa posebno u vremenu zanemarivanja filozofije.

– Zanemarivati filozofiju znači  potiskivati onu izvornu narav čovjeka da postavlja najopćenitija pitanja i traga za odgovorima koji će zadovoljiti njegovu egzistencijalnu radoznalost. Takva je radoznalost u biti čuđenje, odnosno, kako su to zapisali Stari Grci – thaumazein, čuđenje koje je u naravi svakog razumom obdarenog bića. Nažalost, danas filozofska vizura svijeta na izvjestan način atrofira i biva potisnuta scijentističkom dogmom da je nauka an generale jedino ispravan i dovoljan odnos prema svijetu što je opasna redukcija kako svijeta tako i čovjeka. Iz razloga svojevrsnog upozorenja na “svjetonazorni radikalizam” i evidentno duhovno osiromašenje nastaje časopis “Eidos” i on pledira na otvorenost i širinu koja je imanentna samoj filozofiju, jer, kako to zapisa Hegel, narod bez filozofije je kao “hram bez svetinje“, naglašava profesor.

Mladi su snaga jednog društva koji u jednom trenutku preuzimaju uloge starijih. Njegovati radoznalost te razvijati osjećaj za čuđenje kod mladih osigurava trajanje filozofskog osjećaja u jednom društvu. Profesor Kozlić upravo kod mladih vidi najviše osjećaja za filozofiju te ih poziva na saradnju i aktivizam u okviru Udruženja.

–  Mislim da će ovaj časopis biti od koristi posebno za mlade, jer iz vlastitog predavalačkog iskustva primjećujem da filozofija dobija na važnosti najviše kod njih, dakle mladih kod kojih još uvijek na sreću nije prestala potreba da pitaju i da se čude, a to je dovoljno za filozofiju koja treba čovjeku upravo zbog toga – da živi vlastiti, a ne tuđi život, zaključuje profesor Kozlić.

Časopis će izlaziti jedanput godišnje i bit će otvoren za sve autore koji se ozbiljno bave fenomenima savremenog svijeta, a svi pristigli radovi prolazit će dvostruko anonimno recenziranje. Kroz časopis će se kritički propitivati društvena zbilja, jer kako reče Spinoza „Ne znam kako poučavati filozofiju a da ne postanem remetiteljem mira.“

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here