međunarodni dan brutalnosti policije

15. marta 1997 godine švicarska policija je pretukla dvoje djece, starosti od 11 i 12 godina. Kao odgovor na takvo nasilje ovaj datum se obilježava kao MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV POLICIJSKE BRUTALNOSTI. 

Mnogobrojni su primjeri odstupanja policije od svojih načela i korištenja više sile, čak i onda kada za to nije bilo potrebe. Policija je služba javne uprave čiji je posao čuvanje javnog reda i  poretka, policija građanima treba da pruža zaštitu njihovih ustavnih prava i sloboda.
Ali da li policija baš uvijek obavlja svoj posao po propisima? Da li policija primjenjuje silu samo onda kada je to nužno ili se pak ponekad javlja i brutalnost?
Razgovarali smo sa Armanom Fazlićem, članom Udruženja bh. novinara, koji je za nas govorio o brutalnosti policije i ometanja rada novinara upravo od strane policije i verbalnih prijetnja koji su novinari dobijali.
“Kada je u pitanju ugrožavanje sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini od strane sigurnosnih agencija, zabilježili smo u septembru 2017.godine prijetnju novinarima radija  Slobodna Europa od strane policije. Stoga su novinari uputili javni protest zbog verbalnih prijetnji od strane policije. Naime novinarima je bilo zabranjeno snimanje i izvještavanje protesta demobilisanih boraca ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH. Novinari su samo pokušavali obaviti svoj posao i snimiti proteste, ali su na grub, primitivan i  potpuno nedemokratski način uz prijetnju spriječeni od strane policije. Upravo ovaj slučaj predstavlja kršenje slobode novinara i slobode pristupa novinarskim javnim događajima i izvještanjem o javnim događajima koji su značajni za javnost. Pored toga, takvo ponašanje je bilo suprotnost s smjernicama za rad policije s novinarima u kojima se navodi da se policija ne može miješati u posao novinara koji oni obavljaju kao svoju dužnost, te da novinari imaju pravo da fotografiju i izvještavaju o događajima, a da pritom ne moraju tražiti dozvolu od vlasti i  policije Što se tiče djelovanja policije sa ostalim organima potrebno je provođenje efikasnih neovisnih istražnih radnji po pitanju svih slučajeva u kojima su počinjena krivična djela protiv novinara, ali i drugih građana. Jer to je važan aspekat za rad policije, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za druge države svijeta koje su se oprijedijelile za demokratiju. Novinarska ekipa u BiH je zaštićena od strane ustava, kao i drugim domaćim zakonima i deklaracijama. Stoga je važno da policija zaštiti novinare u njihovom radu i  obezbijede sigurno okruženje, jer upravo to je njihov posao.”
Policija mora da bude na usluzi svojim građanima, da poštuje i štiti njihova prava i sigurnosti, te da uvijek djeluje u skladu s zakonom. Jer ko će nas štiti ako neće oni čija je to dužnost?

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here