Muzejski pedagog je jedan od stručnih kadrova u muzeju. Naziva se vrlo često i muzejskim edukatorom ili kustosom-pedagogom. Formalno-pravno ne posjeduje niti jednu zbirku koju vodi (kao kustosi), ali suštinski posjeduje sve zbirke i postavke muzeja, jer je on glas svih njih. Svrha ovog, kod nas, prilično novog profila muzejskog zvanja jeste približiti pojam i sadržaj muzeja širem krugu posjetilaca. Na muzejskom pedagogu leži zadatak da izložene predmete, koliko god je moguće više, približi posjetiocu, bio on dijete ili odrasla osoba. Želja im je, ne samo djeci, već odraslima, osobama s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, boravljenje u muzeju učiniti ugodnim, a učenje zabavnim. Aktivnostima koje osmišljavaju i provode, nastoje što više približiti široj publici kako bi se oni vraćali u muzej.

U Zenici sam ja jedini muzejski pedagog. U Bosni i Hercegovini postoje kolege u Sarajevu (Zemaljski muzej BiH, Muzej grada Sarajeva), Banja Luci (Muzej Republike Srpske). U konačnici to je par muzejskih pedagoga u BiH. U regiji je nešto bolje stanje jer skoro svaki muzej uglavnom ima i pedagoga. Koliko je potreban pedagog u muzeju mislim da je i samo Međunarodno vijeće muzeja svojom izmjenom definicije u zadnjih deset godina istaknulo. Nezaobilazan je. On je spona između posjetioca i muzejskog sadržaja. A muzeji po svojoj strukturi su javne ustanove – govore o čovjeku, njegovoj prošlosti, potrebama, htijenjima, prošlim vremenima kroz svoje sadržaje, i za čovjeka. A ko je pozvaniji to interpretirati široj javnosti posjetilaca u muzeju, od pedagoga?- Kazala je Lejla Agić

O muzejskoj pedagogiji na području Bosne i Hercegovine, i u regiji možemo govoriti u periodu zadnjih tridesetak godina. Neznatno bolja situacija i veća upućenost o potrebi i značaju kadra ove vrste u muzejima, nije zastupljena ni u širim svjetskim muzejskim ustanovama. U 2007. godini, ICOM (Međunarodno vijeće muzeja) u svoju definiciju muzeja uvodi i određenje „enjoyment“, odnosno zabava, uživanje. Na voljan način, pored prikupljanja, istraživanja, edukacije i zabava je jedno od bitnih određenja uloge muzeja. Ovim činom, potreba i značaj pozicije muzejskog pedagoga postaje tim bitnija, vidljivija i u današnjim životnim potrebama i tokovima kulturološke nadogradnje i nezamjenjiva. Jedna od najstarijih pedagoških službi u regiji, služba muzejske pedagogije Muzeja Vojvodine, Srbija ima čak pedagoga za posebne uzrasne skupine. Pa tako govorimo o muzejskom pedagogu za predškolski odgoj, osnovnoškolski…do andragoga. Akcenat se stavlja i na subkulture, njihovu vidljivost i zajednice. Kao i na potrebu većeg uključivanja zajednica u kreiranje rada i izlagačke djelatnosti muzeja, čime opet muzejski pedagog postaje neizbježna spona muzej-zajednica.

Kako bi opisala svoj jedan radni dan Lejla je odgovorila

Neponovljivo. U području kojim se bavim imam relativno veliku slobodu djelovanja i kreiranja budućih radova. Moj rad uključuje organizovanje i sporovođenje školskih posjeta, lokalnih i škola šire bosanskohercegovačke regije. Radim sa predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom, studentskom, stručno-strukovnom, andragoškom populacijom. Radimo i sa osobama sa invaliditetom, manjinskim skupinama, tuzemnim i inozemnim turistima – svima koji žele da participiraju u djelo svoga naslijeđa koje predstavljamo.  Apliciram projekte, implementiram različite projekte, organizujem i sprovodim radionice, edukativne i kreativne; osmišljavam, pravim edukativne-radne listove, mape, bojanke, slikovnice … sve što će muzej učiniti pristupačnijim, zanimljivijim idobrodošlijim našim posjetiocima.

Svakodnevni dio njenog rada je i izučavanje, stručno usavršavanje, uzimanje aktivnog učešća u lokalnim i međunarodnim seminarima i radionicama. Aktivni je član Balkanske mreže muzeja (BMN) i grupe koja se bavi pristupačnošću muzeja u regiji (BMAG). I upravo ta grupa je osvojila nagradu za Inovativnu praksu 2018. godine ZeroProject-a, ESSI Fondacije ( u natjecateljskoj kategoriji je bilo , Svijet bez prepreka (For a World Without Barriers), čija dodjela će biti u Beču, februara 2018. godine.

Budući da je i neformalno, kao i naš muzej posredno preko mene, uključen od 2006. godine u promicanje pristupačnosti muzeja i formalno od samog osnutka BMN,veliko mi je zadovoljstvo što ću i predstavljati grupu BMAG i tih devet stručnih ljudi iz regije u Beču na dodjeli. Za mene je ovo još jedna potvrda releventnosti značaja rada muzeja i mog ličnog rada i na međunarodnom nivou u konkurenciji čak 150 zemalja i 258 institucija.

Znam da je teško u današnjim uslovima življenja i opterećenja biti relativno rasterećen i opušten, ali probajte svaki dan biti najbolja verzija sebe koja možete biti. Naše misli postaju naša djela, a djela pak karakter, a karakter naši međuljudski odnosi. A ti odnosi čine naše društvo isvakodnevnicu. Oni postaju i naša sudbina. I biće nam puno lakše ako smo svi najbolja varijanta nas samih. Hvala.

 

 

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here