Danas je održana konferencija Djeca i siromaštvo: šta o siromaštvu misle djeca u BiH? u hotelu Hills u Sarajevu od 11h do 13h. Susret je pružio priliku da djeca izlože prezentacije rezultata svog istraživanja.

“Očekujemo da nas shvatite ozbiljno, jer iako smo djeca uspjeli smo uočiti suštinski problem, a od vas očekujemo da nas saslušate i pružite pomož u rješavanju problema”, poručila su djeca iz Zenice, Sarajeva, Banjaluke i Modriče na susretu djece koji je organiziran u okviru projekta Ulaganje u djecu ciju realizaciju podrzava Save the Children.

U subotu 9. decembra, članovi udruženja Naša djeca Zenica: Emina Horić, Emina Kovačević, Jasmina, Harisa, Adna i Hena otišle su na susret djece uz vodstvo fascilitatorice Ilme Islambegović, koji se ove godine održava u Sarajevu. U Sarajevu sa njima i članovi udruženja iz Modriče, Sarajeva i Banja Luke.

“Moje ime je Faris Bučo , ja sam član udruženja Naša djeca Sarajevo već 4 godine i obavljam funkciju predsjednika Dječijeg Parlamenta- općina Novi Grad Sarajevo 2 godine. Okupili smo se u hotelu Hills u Sarajevu i cilj ovog našeg okupljanja je da prezentujemo odraslima i važnim ljudima za posmatranje  stanja prava djece, kao i da im ukažemo kakve probleme djeca imaju i da im ukažemo na te alarmantne situacije.” – Faris Bučo, član udruženja Naša djeca Sarajevo.

Jučer, naše Zeničanke radile su vrijedno na osmišljavanju poruka sa ostalom djecom, koje će prezentovati javnosti, kako bi ih potakli na razmišljanje, skrenuli pažnju na djecu i njihove potrebe. Na konferenciji se između ostalog da prezentirali rezultate istaživanja na temu siromaštva. Na ljeto ove godine, 4 navedena grada, članovi organizacija sproveli su istraživanje o siromaštvu, a na današnjoj konferenciji članica Naša Djeca Zenica i Naša Djeca Sarajevo Emina Horić i Faris Bučo prezentovali su  i diskutovali  zajedno sa ostalim članovima organizacija i prisutnim na konferenciji, o rezultatima istraživanja.

“Moje ime je Emina Horić i članica sam udruženja Naša djeca Zenica već 4 godine i drago mi je što imam priliku da prisustvujem današnjoj konferenciji. Mislim, da je ovo jedna od bitnih tema, koju trebaju obraditi i djeca i odrasli, jer se tiče svih nas. Što se tiče istraživanja, koje smo radile Emina Kovačević i ja, sa ostalim istraživačima iz drugih gradova, mogu reći da smo svjesni problema u kojem se djeca nalaze i da taj problem zajedno sa donosiocem odluka trebamo što prije riješiti. ” – Emina Horić, članica Naše djece Zenica.

Svi članovi zajedno, uz rad sa fascilitatorima spremno su održali današnju konferenciju.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here