U srijedu, 21.02.2018. godine, održana je press konferencija u Općinskom sudu u Zenici, gdje se javnosti obratila predsjednica suda Dijana Ajanović, a po pitanju izvještaja rada tog suda u 2017. godini, te planiranom programu rada suda u 2018. godini.

Iz izvještaja izdvajamo naredno, dok u nastavku članka imate priliku preuzeti sve dokumente i izvršiti uvid u iste.

Sud je u odnosu na 2016.godinu, kada je riješio 79.767  predmeta, u 2017.g. riješio 89.445 predmeta, tj. 9.678 predmeta više. Ove pozitivne značajne promjene jesu rezultat predanog rada svakog sudije i stručnog saradnika, svakog  z.k.referenta i svakog sudskog službenika.

Općinski sud u Zenici organizovan je u  osam  odjeljenja: Krivično, Odjeljenje za maloljetnički kriminal, Parnično, Privredno, Stečajno i Registarsko, Prekršajno, Izvršno  i Vanparnično.

Po sistematizaciji treba da ima  40 sudija (od čega 28 redovnih i 12 dodatnih), te sedam stručnih saradnika.Broj sudija po odjeljenjima može se vidjeti iz Rasporeda  poslova, ali se iz toga ne vidi da su skoro sve sudije radile više referata.

Sud je u  2017 .godini ostvario kolektivnu normu sa  131,73 %.

Izvještaj o radu suda za 2017. godinu možete preuzeti u nastavku: Izvještaj o radu suda za 2017.g.

PROGRAM RADA SUDA ZA 2018. GODINU

Početak 2018.godine obilježen je sa 135.180   neriješenih predmeta, sa   ukupno 33  sudija (uključujući i predsjednika suda)  i sedam stručnih saradnika.  Program se radi u trenutku kada se zna da je jedno radno mjesto od dosada biranih 40 sudija i stručnih saradnika   nepopunjeno.

Za ostalih osam sudija predviđenih Odlukom VSTV od 16.12.2009.g. i Pravilnikom  o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji od 25.01.2010.godine sudu je tek sada Nacrtom budžeta za 2018.g. planirana plata za ukupno 200 zaposlenih, umjesto  do ove godine odobravanih 159 plata.

U toku 2017.godine sud je  uspio dostići kolektivnu normu od 131,73 %.

S obzirom na to da će jedna sudija biti na porodiljskom dopustu cijelu godinu i da je jedno mjesto dodatnog sudije nepopunjeno, te da je i u 2017.g. bilo bolovanja i nepopunjenosti  ukupno 2,5 godine rada jednog sudije očekuje se da će sud i u 2018.godini postići normativ rada sa 135 %.

Cjelokupan program rada suda u 2018. godini preuzmite u nastavku:  PROGRAM RADA SUDA 2018. godinu

U nastavku možete preuzeti i ostale priloge:

prilogbroj 7 (1)
prilog broj 7
prilog broj 6
prilogbroj 1
Prilog br.14
Prilog br. 13
Prilog 9
Prilog br. 10 i Prilg br. 11docx
Prilozi 2, 3, 4, 8, 12
Prilog br.5

FOTO: jlis.com

Prethodni članakStudio Teatar upućuje: JAVNI POZIV za učešće na: II Festivalu „LJETNE VEČERI STUDIO TEATRA 2018.“
Naredni članakOK Fest 2018 – Tjentište
Kristalno jasno nejasna. Na putu između prava, medija i muzike. Na jednoj strani usavršava se kroz pripravnički u svojoj struci, a na drugoj je već pet godina na radiju Active, te vodi emisiju POZITIVA i glavna je urednica portala koji trenutno čitate www.activezenica.com Između ostalog, pisala za KAR!KE, pohađala razne škole novinarstva. Kao student Pravnog fakulteta UNZE učestvovala kao takmičarka na raznim takmičenjima, od kojih kao krunu takmičenja izdvaja Svjetsko takmičenje iz "Međunarodnog krivičnog prava" u Den Haagu (Holandija) na kojem je učestvovala kao govornica. Diplomirala na istoimenom fakultetu, gdje je nastavila master studije na katedri za "Državno i međunarodno javno pravo". Vjeruje u moć muzike, dugi niz godina svirala je violončelo, a za ples smatra da vodi u drugo stanje uma. Voli ljude koji se bore i ostvaruju svoje ciljeve i ne sjede čekajući Godoa.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here