Poentilizam je način slikanja gdje se malim jasnim tačkama osnovnih boja stvara utisak velikog broja sekundarnih i ostalih boja. Tehnika se zasniva na percepcijskoj osobini oka da miješa tačke boja u puni spektar tonova. Ovakvu metodu slikanja nazivamo Divizionizam. To je stil koji je imao samo nekolicinu istaknutih sljedbenika, a najpriznatija je u djelima Seurata, Signaca, i Crossa. Pojam “pointilizam”, iako danas općeprihvaćen, je lošiji izraz za stil koji se izvorno naziva Neo-impresionizam. Pojam je ustanovila umjetnička kritika u kasnim 1880-ima kako bi ismijala radove ovih umjetnika, a danas se koristi bez izvornog smisla poruge.

Pointilizam se također odnosi i na muzički stil 20. stoljeća koji su koristili skladatelji kao što je Anton Webern.

Detalj sa Seuratove slike Parada (1889.) na kojoj se vidi način slikanja kontrastnim točkama boje karakterističan za poentilizam.

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here