Kako ste već imali priliku susretati se sa pomenutom temom na našim frekvencijama, odlučili smo da vas detaljnije upoznamo sa istom.
Kakav je položaj i zaštita novinarki i da li je to na onoj razini na kojoj treba biti, pričali smo na konferenciji u Sarajevu 15.i 16.5.2018. 
Da stanje nije idealno potvrdile su nam mnoge bosanskohercegovačke novinarke kao i novinari.
Nažalost, dokaz tome su verbalni i fizički napadi te napadi putem interneta.
A da ovo nisu jedini problemi sa kojim se susreću novinarke, svojim istraživanjem potvrdio nam je Amir Džihana.

  1. Loš položaj novinara/ki se često dovodi i u vezu sa pojmom feminizacije određene profesije.Naime, veći broj žena koje ulaze u određenu profesiju je praćeno negativnim pojavama kao što su nesigurnost radnog mjesta, opadanja “ugleda” određene profesije, smanjivanjem plata i drugih beneficija, a što govori i o postojanju mizogenog društvenog okruženja u kojem je rodna ravnopravnost izuzetak a ne pravilo, navela je doc.dr Zlatiborka Popov Momčinović u svom istraživanju. Za kraj, napomenula je da je radi osnaživanja novinarki i važne uloge novinarske profesije u demokratizaciji društva neophodno je da se ovom problemu priđe na strategijski način, uključujući i nadležne institucije kojima je u fokusu nadležnosti rodna ravnopravnost.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here