Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je nevladina organizacija koja se već
deset godina zalaže za prava srednjoškolaca i radi na poboljšanju njihovog statusa u
društvu. Sjedište organizacije je u Sarajevu, a preko 1300 članova su raspoređeni u 60
timova širom Bosne i Hercegovine.
Jedna od mnogih aktivnosti Asocijacije jeste i inicijative “I kopija vrijedi” na kojoj
srednjoškolci vrijedno rade već duži period. Inicijativa „I kopija vrijedi“ je inicijativa
pokrenuta 2015. godine od strane ASuBiH-a na temu upisne politike na visokoškolske
ustanove u Bosni i Hercegovini. U okviru inicijative ASuBiH je zagovarao promjenu
upisne politike koja srednjoškolce završnih razreda ograničava na apliciranje na samo
jedan fakultet jer na isti moraju predati originalne dokumente. Ovim srednjoškolci
nemaju priliku da svoj izbor prošire te da im se omogući veći postotak šanse da budu
studenti neke od visokoškolskih ustanova u BiH. Rješenje koje smo ponudili, koje smo
zagovarali i koje zagovaramo jeste promjena članova u zakonima o visokoškolskom
obrazovanju, odnosno članova statuta univerizeta koji definišu upisnu politiku, a koji
ograničavaju srednjoškolce na jedan izbor. Umjesto predavanja samo originalnih
dokumentara naš prijedlog je da se pri upisu na fakultet srednjoškolci imaju priliku
predati ovjerene kopije u jednom upisnom roku. Ovim bi srednjoškolcima omogućili
predaju dokumenata na više fakulteta u jednom upisnom roku, te povećali šanse kako
srednjoškolcima za upis na željeni fakultet, tako i univerzitetima da popune studentske
kvote.
Ova infornacija srednjoškolcima u Zenici je donijela veliku olakšicu, kako su i rekli, jer imaju mogućnost predati svoje ovjerene kopije na više fakulteta i na taj način povećati svoje šanse za uspješnu karijeru.
U kontakt smo stupili i sa članicom ASUBIH-a, Nejlom Ibraković koja je za naš radiYo rekla: „U zadnje dvije godine uz puno truda i rada ostvarili smo svoj cilj, a srednjoškolcima olakšali pitanje upisa na fakultet.“

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here