Radio Active UŽIVO!    |    Naša djeca Zenica

UG “Naša djeca” Zenica sa 40 školaraca u Švicarskoj

0

Udruženje „Naša djeca“ Zenica je u proteklom periodu prepoznato od strane Pestalozzi fondacije iz Švicarske kao partner na programu razmjene djece i njihovog boravka u Dječijem selu u Švicarskoj. Udruženje je prvo iz Bosne i Hercegovine pozvano da osigura učešće djece iz Zenice u razmjeni.

Program će uključiti 40 djece, koja će biti na razmjeni sa djecom iz Makedonije, gdje će pohađati kurseve/radionice na teme interkulturalnosti, dječijih prava, jednakosti i poštovanja drugačijih. Mnoga djeca koja su bila dio ovog programa su danas mladi lideri u svojim školama i zajednicama.

Shodno tome, grupa od 40 djece i 6 supervizora iz Udruženja „Naša djeca“ Zenica 09.januara je otputovala u Švicarsku, na interkulturalnu razmjenu, gdje će provesti dvije sedmice sa svojim vršnjacima iz Makedonije. Sve aktivnosti za djecu bit će održane u Pestalozzi selu. Djeca će u ovih 15 dana predstaviti Bosnu i Hercegovini, učiti o identitetu, različitim kulturama, prihvatanju različitosti, dječijim pravima te posjetiti znamenitosti tog dijela Švicarske. Po povratku djeca će realizirati akciju za dobrobit svoje lokalne zajednice.

Podršku za ovo putovanje pružili su: ArcelorMittal Zenica, Plastic Art Foundation iz Švicarske, Grad Zenica te Pestalozzi fondacija.

* Udruženje niz godina radi sa djecom i za djecu, te je 2011. godine osnovalo i prvi Dječiji parlament u gradu Zenici, koji je formalizovan svećanim sastanom u Gradskoj upravi Zenica krajem 2014. godine. Na ovaj način, grad Zenica je prepoznao djelovanje grupe, koja ima za cilj da poboljša položaj djece u Zenici. Djeca su osnažena u različitim oblastima kada su u pitanju prava djece, te bi učešće u ovakvom programu bilo od neizmjernog značaja za njih.

Share.

About Author

Kristalno jasno nejasna. Na putu između prava, medija i muzike. Na jednoj strani usavršava se kroz pripravnički u svojoj struci, a na drugoj je već pet godina na radiju Active, te vodi emisiju POZITIVA i glavna je urednica portala koji trenutno čitate www.activezenica.com Između ostalog, pisala za KAR!KE, pohađala razne škole novinarstva. Kao student Pravnog fakulteta UNZE učestvovala kao takmičarka na raznim takmičenjima, od kojih kao krunu takmičenja izdvaja Svjetsko takmičenje iz "Međunarodnog krivičnog prava" u Den Haagu (Holandija) na kojem je učestvovala kao govornica. Diplomirala na istoimenom fakultetu, gdje je nastavila master studije na katedri za "Državno i međunarodno javno pravo". Vjeruje u moć muzike, dugi niz godina svirala je violončelo, a za ples smatra da vodi u drugo stanje uma. Voli ljude koji se bore i ostvaruju svoje ciljeve i ne sjede čekajući Godoa.

Leave A Reply