Svjetski dan grafičkog dizajna i grafičkih dizajnera obilježava se 27. aprila, s ciljem da učini vidljivu i  kreativnu produkciju koja oblikuje opću likovnu kulturu i postaje sastavni dio savremenog života i svakodnevne komunikacije.

Grafički dizajn je primijenjena umjetnost i ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i sl.

Razvoj grafičkog dizajna kao profesije je u vrlo uskoj vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca. Praktikovao se u različitim oblicima tokom historije, a najstariji primjeri se sreću u manuskriptama stare Kine, Egipta i Grčke.

Henri Toulouse Lautrec (1864-1901)- Ambassadeurs poster, 1892.
Grafički dizajn je disciplina dizajna koja se bavi izradom štampanih rješenja što podrazumjeva prasku kombinovanja teksta i slike. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. Internetu ili televiziji i drugim.

1922. godine, termin “grafički dizajn” je u upotrebu uveo američki dizajner William Anthony Dwiggins . Među ostalim terminima koji se koriste u odnosu na disciplinu i profesiju su vizuelna komunikacija, te rijeđe komercijalna umjetnost.

Naslovna slika preuzeta sa Korint Design Studio.

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here