Jedna od posljedica industrijske revolucije u 19. stoljeću je pojava feminizma. Feminizam je pokret koji je omogućio ženama da postanu značajniji dio radne snage. Javio se u dva oblika: pokret za ravnopravnost u plaćama i kao pokret za davanje glasa ženama.
U današnjem vremenu žena je zadobila veliku samostalnost, a tome uspjehu je potmogao i društveni razvoj, kao i privredno-ekonomski rast. Ostvaren je napredak u emacipaciji žena u svim područjima, ali je još mnogo prostora gdje se žena nalazi u ugroženom, podređenom položaju. Bez obzira na veliki uspjeh i napredovanju možemo reći da ženama predstoji naporan put da se izbore za ravnopravnost.

Uloga medija je značajna za proces neophodne emancipacije žena, kojima se nameću novi načini i sredstva porobljavanja. Upravo zato govorimo o ovoj temi i poslije 8. marta.

Prema izvještajima Ureda UN Women BiH i državne Agencije za ravnopravnost spolova, napretka u postizanju ravnopravnosti žena u BiH nema, ni u društvenom, ni u političkom životu. U našoj državi, Bosni i Hercegovini položaj žena još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Nezaposlenost žena je veća u odnosu na muškarce.

Kakav je položaj žena u Bosni i Hercegovini razgovarali smo sa Selmom Hadžihalilović, feministkinjom i aktivistkinjom Fondacije CURE.

„Mi tokom cijele godine radimo na poboljšanju života žena i djevojčica u BiH. Stalno upućujemo na oblike diskriminacije koje žene u BiH trpe. Mnoge ženske organizacije i udrueženja rade na tome da se sprovode zakonske regulative koje štite ženska prava. BiH je potpisala niz konvencija međunarodnih koje je obavezuju da učini svoj maksimum kako bi u društvu dovela do toga da postoji puna ranvopravnost spolova u svim nivoima društva. Nažalost, ženske grupe stalno upozoravaju da bez obzira što imamo, zaista dobre zakonske okvire, sistemska rješenja ne postoje na mnogo pitanja, koja se tiču žena. Mi po zakonu imamo punu ravnopravnost spolova, ali u svakodnevnom životu smo svjedokinje da žene zaista žive jedan diskriminatosrski život u BiH.“

Savremenu ženu čeka još mngo iskušenja i prepreka ka slobodi, emancipaciji i afirmaciji u društvu. Međutim, ukoliko pogledamo dasadašnji napredak žena, možemo reći da će one ubrzo ostvariti sva svoja prava i biti ravnopravne sa muškarcima.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here