Impressum

Izdavač: Udruženje za brigu i opšta prava djece „Naša djeca“ Zenica

Glavna i odgovorna urednica portala: Ajla Heralić

Redakcija:
Emina Horić
Imran Maglajlić
Elma Mujić
Samra Raković
Ena Čaušević
Amar Čerim
Azra Delibašić
Amila Heralić
Almedina Hrnjić
Almedina Jašarević
Adna Kepeš
Lejla Komarac
Ajla Mrkaljević
Samra Oruć
Ernad Bihorac
Aldin Vrškić
Ilma Islambegović

Adresa: Maršala Tita 22
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Kontakt mail: [email protected]
Kontakt telefon: 032/222-611