Javni poziv za konsultanta/icu za izradu izvještaja o stanju sektora community medija (trećeg medijskog sektora) u BiH

Sažetak javnog poziva

Udruženje “Prijatelji Srebrenice” u partnerstvu sa Udruženjem za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” provodi projekat “Naš radio”, u okviru kojeg raspisuje javni poziv za konsultanta/icu za izradu izvještaja o stanju sektora community medija (trećeg medijskog sektora) u BiH. Izvještaj treba da uključi analizu sektora, kao i informacije od interesa za zainteresovane strane: udruženja, neformalne grupe, lokalne uprave, community medije, građane, te preporuke za unapređenje rada community medija koji djeluju u sklopu partnerskih udruženja – radija “Active” Zenica i radija “UPS” radija.  Cilj poziva jeste odabir fizičkog lica za isporuku svih usluga navedenih u javnom pozivu. Zainteresovani se prijavljuju za isporuku svih usluga navedenih u javnom pozivu, pri čemu će projektni partneri odabrati  najboljeg podnosioca/teljicu prijave u skladu s dole navedenim kriterijumima.

Poziv se odnosi na usluge:

  1. Izrada izvještaja o stanju sektora community medija u BiH, sa preporukama za jačanje.
  2. Izrada SWOT analize projektnih partnera (community mediji/ udruženja za mlade), kao i preporuke za dalji razvoj.

Očekivani broj radnih dana konsultanta: 15 dana. Rok za izradu izvještaja je 15.01.2019.

Kriterijumi za prijavu

1) Podnosilac/teljica prijave posjeduje relevantno znanje i iskustvo

2) Podnosilac/teljica prijave ima iskustvo u oblasti istraživanja (izrada metodologije, definisanja uzorka, analize i obrade rezultata, sačinjavanje izvještaja)

3) Podnosilac/teljica ima relevantno iskustvo u radu u oblasti medija u BiH

4) Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Dokumentacija

Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije:

  • Curriculum vitae (CV) s posebnim naglaskom na iskustvo u odabranoj oblasti;
  • Tabelarni prikaz dosadašnjih relevantnih radova u predmetnoj oblasti sa linkovima (ukoliko su dostupni);
  • Finansijske ponude (bruto iznos)

Podnosilac/teljica prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja pristiglih prijava.

Prijava

Rok za prijavu:

Poziv ostaje otvoren do srijede, 21. novembra 2018. g., do 17.00 sati. Svi podnosioci prijava će putem e-maila do 01. decembra 2018. g. biti obaviješteni o ishodu javnog poziva.

 

Prijave dostaviti:

– putem e-maila: office@prijateljisrebrenice.org

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem maila: dragana.j@prijateljisrebrenice.org

 

Javni poziv

 

OPIS POSLA

Udruženje “Prijatelji Srebrenice” u partnerstvu sa Udruženjem za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” provodi projekat “Naš radio”, u okviru kojeg raspisuje javni poziv za konsultanta/icu za izradu izvještaja o stanju sektora community medija (trećeg medijskog sektora) u BiH. Izvještaj treba da uključi analizu sektora, kao i informacije od interesa za zainteresovane strane: udruženja, neformalne grupe, lokalne uprave, community medije, građane, te preporuke za unapređenje rada community medija koji djeluju u sklopu partnerskih udruženja – radija “Active” Zenica i “UPS” radija.  Cilj poziva jeste odabir fizičkog lica za isporuku svih usluga navedenih u javnom pozivu. Zainteresovani se prijavljuju za isporuku svih usluga navedenih u javnom pozivu, pri čemu će projektni partneri odabrati  najboljeg podnosioca/teljicu prijave u skladu s dole navedenim kriterijumima.

Poziv se odnosi na usluge:

  1. Izrada izvještaja o stanju sektora community medija u BiH, sa preporukama za jačanje. Izvještaj će uključiti mapiranje stakeholdera, dati pregled zakonskog okvira, razvojnih potencijala, te na jednom mjestu prikupiti korisne informacije. Link između community media i udruženja građana još uvijek nije jasno uspostavljen. Data analiza će omogućiti jasno sagledavanje sektora, stanje u sektoru u odnosu na zemlje u okruženju, kao i identifikaciju šansi za unapređenje. Sektorska analiza je namjenjena prakticionistima, predstaviće uspješne priče, glavne prepreke za razvoj, kao i razvojne potencijale, ali je namjenjena i lokalnim upravama koje najčešće ne uzimaju u obzir ovaj sektor prilikom poziva za finasiranje, kao i građanima koji imaju interes za građansko novinarstvo.

Analiza sektora će biti pripremljena u elektronskoj formi i tako biti dostavljena naručiocu posla.

 

  1. Izrada SWOT analize projektnih partnera (community mediji/ udruženja za mlade), kao i preporuke za dalji razvoj. Konsultant/ica će u suradnji sa partnerima na projektu, uraditi detaljnu analizu programske šeme, tehničkih kapaciteta oba radija, slušanosti i ljudskih resursa. Konsultant će naručiocu dostaviti izvještaj o nalazima u kojem će biti i preporuke za poboljšanje kapaciteta radio community medija.

Očekivani broj radnih dana konsultanta: 15 dana. Rok za izradu izvještaja je 15.01.2019.

O projektu „Naš radio“

Projekat „Naš radio“ je  finasiran u putem Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) kojeg provode Centar za promociju civilnog društva i Otvorena mreža a finansijskim sredstvima osiguranim od strane Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID).

Projektni partneri, udruženja “Prijatelji Srebrenice i “Naša djeca” dijele strateško opredijeljenje da doprinesu unaprijeđenju pozicije community media u BiH, kao i da uključe mlade ne samo kao pratitelje medijskih programa, već kao aktivne učesnike u medijskom programiranju. Po završenoj analizi sektora i izradjenim preporukama za razvoj kako sektora, tako i naša dva medija, obratićemo se javnostima za koje smatramo da generalno nisu dovoljno informisane o svrsi, potencijalima i načinima osnivanja i registracije community media u BiH – udruženjima, omladinskim organizacijama, neformalnim grupama, ali i donosiocima odluka i građanima. Smatramo da ćemo promocijom trećeg medijskog sektora doprinijeti razvoju medijskog pluralizma u BiH i doprinijeti boljem ostvarenju prava građana na informaciju i informisan izbor.

 

Aktivnosti projekta uključuju i produkciju ukupno 20 jednočasovnih radio emisija koje će se emitovati u Zenici, kao i iz studija za Srebrenicu i Bratunac. Pored novinara radija Active I UPS-a, u kreiranju radio emisija učestvuju i mladi, volonteri članovi oba udruženja.

Očekivani rezultati projekta su (i) informisani građani, udruženja, kao i ostale zainteresovane javnosti o mogućnostima i mehanizmima za osnivanje i ulozi community media u BiH, (ii) osnaženi kapaciteti najmanje dva community medija te omladinska udruženja u BiH, (iii) kao i kreirani medijski sadržaji za mlade od strane mladih uz razmjenu iskustava, zajedničku produkciju i distribuciju radio emisija.

 

POZADINA PROJEKTA

Partnerske organizacije su nezavisni građanski mediji i udruženja građana koja projektom „Naš radio“ afirmišu koautorski angažman novinara nezavisnih community radio stanica i široku distribuciju nastalih sadržaja.

Uprkos naporima preduzetim tokom proteklih nekoliko godina od strane nekoliko međunaronih organizacija, kao i profesionalnih udruženja, okruženje za razvoj community i alternativnih medija u Bosni i Hercegovini  se ne može ocijeniti kao podsticajno ni u smislu jednakih pristupa finansiranju, obezbjeđenoj slobodi izražavanja, niti kad je u pitanju zaštita od diskriminacijskog govora koji vrše mediji pod kontrolom različitih interesnih grupa. Sistematski razvoj i uvođenje standarda u rad novih medija, među kojima su i community mediji je u drugom planu. Medijski aktivisti i novinari okupljeni oko novih medija su često u poziciji da je njihova sloboda izražavanja ugrožena, često su potcijenjeni, pa i od strane profesionalne zajednice.

Važnost novih medija među kojima su i community mediji u obezbjeđivanju poštivanja demokratizacije i razvoja društva prepoznaju teoretičari medija- ovi mediji podstiču masovan angažman i stvaraju mogućnosti za izražavanje i interakcijuTeoretičari naglašavaju da community mediji, kao alternativni po svojoj prirodi, imaju ulogu kritičkih medija sa potencijalom da kreiraju novi javni prostor.

 

Projekat “Naš radio” teži da doprinese, sa jedne strane boljoj upoznatosti različitih javnosti sa ulogom i značajem community media, te time i vrijednovanju pozicije ovih medija, a sa druge, omasovljenju sektora i obezbjeđivanju informacija i informisanog izbora kao prava građana BiH.

 

Kriterijumi za prijavu

1) Podnosilac/teljica prijave posjeduje relevantno znanje i iskustvo

2) Podnosilac/teljica prijave ima iskustvo u oblasti istraživanja (izrada metodologije, definisanja uzorka, analize i obrade rezultata, sačinjavanje izvještaja)

3) Podnosilac/teljica ima relevantno iskustvo u radu u oblasti medija u BiH

4) Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

Dokumentacija

Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije:

  • Curriculum vitae (CV) s posebnim naglaskom na iskustvo u odabranoj oblasti;
  • Tabelarni prikaz dosadašnjih relevantnih radova u predmetnoj oblasti sa linkovima (ukoliko su dostupni);
  • Finansijske ponude (bruto iznos)

Podnosilac/teljica prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja pristiglih prijava.

Prijava

Rok za prijavu:

Poziv ostaje otvoren do srijede, 21. novembra 2018. g., do 17.00 sati. Svi podnosioci prijava će putem e-maila do 01. decembra 2018. g. biti obaviješteni o ishodu javnog poziva.

 

Prijave dostaviti:

– putem e-maila: office@prijateljisrebrenice.org

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem maila: dragana.j@prijateljisrebrenice.org

 

 

 

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here