Čuvari bosanske tradicije u Gradišću su omladinci KUD-a. Djevojke u prelijepim dimijama, momci sa fesovima na glavama, te karakterističnom obućom na nogama defintivno plijene pažnju širom Bosne i Hercegovine, pa i šire, tome svjedoči i moj sugovornik, Nermin Skomorac, koji je i član upravnog odbora KUD-a.

“Kulturno umjetničko društvo “Gradina” Gradišće osnovano je prije 45 godina, tačno, mi smo 2014. slavili 40 godina postojanja i te godine smo izdali jednu monografiju – 40 godina KUD-a. Dakle, u radu je već 45 godina, izuzev perioda kada su bila ratna dešavanja, kada je sve bilo zamrlo, s tim da je bio jedan preiod stagnacije i poslije rata, te je grupa starih entuzijasta na čelu sa Enverom Talić 2009. godine radila na ponovnom aktiviranju, bilo je tu i starih članova, ali su uglavnom inicijatori bile žene.”- izjavio je Nermin.

Na probama koje se održavaju u Kulturnom Domu Gradišće, možete vidjeti omladinu okupljenu na jednom mjestu, koja svoje vrijeme iskorištava u korisne svrhe, koliko mladima znači KUD, objasnio nam je Nermin, koji ustvari i najviše vremena provodi sa njima.

Članovi KUD-a “Gradina” na jednom od nastupa

Trenutno KUD okuplja mlade ljude i jedino je koje to radi, a ima kontinuitet tokom cijele godine. To su uglavnom mladi ljudi od 15 do 18 godina, a uz KUD oni vjerovatno vide sebe kao faktor koji predstavlja nešto značajno, te se druže i kroz to osmišljavaju svoj život.

Važnost kulturno umjetničkih društava se ogleda kroz mnoge faktore. Pored toga što okupljaju omladinu oko jedne lijepe priče, danas predstavljaju i možda najveće očuvatelje tradicije, ali se nažalost njima ne posvećuje pažnja koju su zaslužili. Sa mojim sugovornikom sam dalje pričala upravo o značaju kulturno umjetničkih društava.

“Ko ne čuva svoju historiju, tradiciju, bez kulture država nije država, narod nije narod, a Kulturna umjetnička društva su baš to, očuvatelji svega gore navedenog. Bitna su iz tog razloga što čuvaju našu tradiciju, prikazivanje kroz te igre, nošnje koje su narodi koji su tu živjeli nosili, znači sve to obilježava kulturu jednog naroda koji živi tu i kojeg oni predstavljaju.”- za kraj je izjavio Nermin.

Tekst: Esma Đerahović

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here