Nakon 6  mjeseci rada na projektu Radio Streamed Activism, te svih aktivnosti koje su učesnici uspješno savladali, došlo je vrijeme i za finalni događaj. Danas 21.9. 2019, godine na Maloj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici održana je Gradska javna debata.

Debatanti ekipa bili su mladi – predstavnici mjesnih zajednica u kojima su se radionice održale (Orahovica, Perin Han i gradski dio).

U periodu od 13:00 do 16:00h održale su se 3 debate, a nakon svake debate proglašen je pobjednik i najbolji debatant.

Tema prve debate bila je „Aktivizmom mladih moguće je promijeniti stanje u BiH“, a ekipa iz Orahovice (negacija) debatirala je sa ekipom iz gradskog dijela (afirmacija). Pobjedu u prvoj debati odnijela je afirmacijska ekipa.

„Radionice su najbolji vid aktivizma  u Bosni i Hercegovini“ bila je tema druge debate u kojoj je pobjednička ekipa prve debate debatirala protiv ekipe iz Perinog Hana. Pobjedu i u ovoj debati odnijela je ekipa iz gradskog dijela.

Finalna debata vođena je između najboljih debatanata iz sve tri mjesne zajednice, te javnih ličnosti – Emine Tufekčić, Zlatana Školjića i Seada Pašića. Tema finalne debate bila je „Mlade treba motivisati na društveno koristan rad bez novčane naknade“. Pobjedu u ovoj debati odnijeli su debatanti iz mjesnih zajednica; Adil Arapović, Selma Botić i Ibrahim Purić, koji su zastupali negacijski stav.

Nakon proglašenja pobjednika, svi prisutni imali su priliku pogledati dokumentarni film koji prikazuje kako su protekle prethodne aktivnosti projekta.

Debati je prisustvovao i Marko Šelić- Marchelo koji je sa prisutnima ragovarao o temama ekstremizma, radikalizma i aktivizma, te podijelio svoje lične stavove i iskustva.

Nakon toga je uslijedila podjela diploma učesnicima projekta, koji će svakako nastaviti da svojim trudom i vještinama koje su usvojili praviti promjene u svojim zajednicama.

Podsjećamo, Radio Streamed Activism je projekat koji radi na osnaživanju mladih i povećanju njihovog angažmana u rješavanju problema i pitanja koja se tiču Zenice i njihovih zajednica, sa ciljem suzbijanja i prevencije nasilnog ekstremizma.

Sve ove aktivnosti nastoje dovesti do podsticanja mladih ljudi da daju svoja zapažanja o njihovom okruženju i da pozitivno utječu na društvene procese u svojoj zajednici.

Projekat je podržan kroz BHRI (Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative) program.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here