O nama

Priča o Udruženju neće započeti sa formalnim rečenicama o misiji i viziji Udruženja. Započet će i završiti sa pričama o idejama, o djeci i mladima, o ljudskim naporima da se djeci osiguraju najbolji mogući uslovi za život.
Priča o Udruženju „Naša djeca“ iz Zenice započinje krajem 1991. godine kada je grupa aktivista odlučila da svoju energiju i ljubav usmjeri u pomoć svoj djeci na području Zenice i šire. Odlučni u svom cilju, aktivnisti su to doba odlučili da je najbolji oblik djelovanja formalizovanje rada, te tako nakon nekoliko mjeseci, tačnije u maju 1992. Udruženje je registrovano i počinje sa svojim aktivnostima.
Nažalost, početak djelovanja Udruženja počeo je kada i rat u Bosni i Hercegovini. Ipak, rat nije dao pomjeriti aktiviste od njihove ideje – uložili su sve napore kako bi obezjedili pomoć i uslove za preživljavanje djeci i njihovim porodicama. Osmislili su veliki broj aktivnosti – sekcije, male škole, radionice – za koje su smatrali da mogu pomoći najmlađima i njihovim roditeljima da prevaziđu novonastale uslove života u Zenici.
Uz veliku podršku međunarodnih organizacija kao i pojedinaca iz grada i inostranstva, obezbjedili su humanitarnu pomoć u ratnim i poratnim godinama za oko 10.000 porodica sa preko 40.000 djece.
1993. godine, pristupilli su organizovanju društvenog života bolesne djece u skladu sa njihovim zdravstvenim mogućnostima. Organizovali su na desetine posjeta aktivista Udruženja, koji su za bolesnu djecu pripremali niz zabavnih i edukativnih programa. U skladu sa mogućnostima, svake ratne i poratne godine na Dječijem odjelu Kantonalne bolnice, u izbjegličkim kampova i drugim prostorima organizovali su obilježavanje Dana dječije radosti. Ova druženja izmamila su brojne osmjehe na licu djece.
Danas je 2015. godina. Udruženje je kroz sve godine rada steklo mnogo prijatelja i onih koji podržavaju rad. Realizovalo je niz projekata u koje su bili uključeni djeca i mladi. Sve aktivnosti su provedene u skladu sa najboljim interesima djeteta, vodeći se sa tim da su djeca i njihova dobrobit na prvom mjestu. Radilo se direktno sa djecom i mladima, na njihovoj edukaciji i razvoju potencijala u različitim oblastima. Radilo se i na zagovaranju za promjene u zajednici koje bi značile bolji položaj djece u Zenici i šire. Radilo se na umrežavanju sa drugim organizacijama iz BiH i regiona koje imaju iste ciljeve. Radilo se i na medijskoj promociji i osnaživanju aktivista u ovom području, te je jedan od rezultata bilo i formiranje prvog community radija u BiH – radija „Active“ – Naša djeca, Zenica. Radio se koristi kao alat za osnaživanje djece i mladih za aktivno učešće u zajednici i kao alat koji daje glas djeci i mladima.
Za Udruženje saradnici, prijatelji i djeca kažu:
„Udruženje od svog osnivanja pa do danas stalno radi na svom razvoju, tako da danas može da bude primjer i drugima u izgradnji svojih kapaciteta i stvaranju kapitala koji se ogleda u odgovornim i profesionalnim resursima, djelovanju i radu, promovisanju dječijih prava i različitih metoda rada sa djecom u skladu sa novim izazovima.”
“Njihov entuzijazam, posvećenost i povjerenje koje su stekli, prije svega među djecom, mogu biti inspiracija svima koji sa djecom i za djecu rade.”
“Organizacija “Naša djeca” Zenica je organizacija koja štiti nas djecu i naša prava. Ja se osjećam srećnom kada provodim svoje slobodno vrijeme tamo, jer su svi tako složni i ne prave razliku među djecom. Tamo mogu dobiti neke važne savjete za život. Za organizaciju me vežu samo lijepa sjećanja i pozitivna osjećanja i mišljenja. Naša organizacija nas uči kako kroz život ići uzdignute glave, izgrađuje dobre i odgovorne ljude od nas koji će, kad odrastu, koristiti društvu i činiti za dobrobit društva.”
Po definiciji, Udruženje je još mlado. Mladi su i ljudi koji ga vode i koji se zalažu za iste ideje. Ima tek 23 godine. Kada bi Udruženje bilo osoba, onda bi ta osoba tek započinjala život punim plućima i gradila svoj put. Ovo nije kraj priče o jednom Udruženju i jednim ljudima koji vjeruju u isto.