U novom izdanju emisije Studentologija razgovarali smo sa Nejlom Kalabušić, predsjednicom asocijacije studenata, o problemima s kojima se studenti susreću tokom studiranja.

RadiYo Active: Kakve obaveze nosi Vaša pozicija predsjednice asocijacije studenata?

“Ukoliko govorimo o obavezama predsjednice asocijace studenata fakulteta, tu je značajno spomenuti mjesečno ili po potrebi sedmično organiziranje sastanaka sa ostalim predstavnicima godina. Na sastancima razgovaramo o aktuelnoj problematici, ali predlažemo i nove projekte, nove manifestacije, takmičenja, debate i slično. Naravno, sve u svrhu promoviranja naših studenata i fakulteta uopće. Također, značajno je spomenuti da svaki predstavnik predstavlja važnu ulogu, jer je upravo on veza između same asocijacije i studenata.”

RadiYo Active: Kako biste ocijenili saradnju sa svim predstavnicima studenata i profesorima?

“Uistinu saradnja sa profesorima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, je na zavidnom nivou. Svaka ideja asocijacije biva podržana od strane od kompletnog rukovodstva fakulteta, a svi zajedno radimo na poboljšanju kvalitete rada, te promoviranju fakulteta u svim sferama. S druge strane, značajno je spomenuti da Filozofski fakultet u Zenici, za razliku od drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici, čini najsloženiju zajednicu od čak 28 svojih predstavnika. S toga je vrlo teško uskladiti termine sastanaka samih studenata, ali budući da živimo u vremenu moderne tehnologije iskorištavamo te mogućnosti. Uglavnom međusobno komuniciramo, kordiniramo tim putem, tako da je suranja na obje strane vrlo dobra.”

RadiYo Active: Da li smatrate da studenti imaju dovoljno prava i da li se bore za ista?

“Na moju radost, otkako sam članica asocijacije studenata, nismo imali većih problema. Što je opet dobar pokazatelj saradnje na relaciji profesor – student, ali i među samim studentima na fakultetu. Smatram da su studenti itekako upoznati sa svojim pravima, te da ista dobro iskorištavaju, naručito u periodu ispitnih rokova.”

RadiYo Active: Imaju li studenti adekvatnu opremu za studiranje, te da li kvaliteta studija zavisi od opreme s kojom raspolaže jedan fakultet?

“Nažalost na ovo pitanje nemam pozitivan odgovor. Činjenica je da su pojedini kabineti Filozofskog fakulteta opremljeni odgovarajućom tehničkom opremom, poput projektora i računara. Ali, s druge strane klupe, te ostala nastavna pomagala se u popriličnom dotrajalom stanju. Njihova zamjena bi itekako doprinjela boljoj radnoj atmosferi kod studenata, ali i kod samih profesora.”

RadiYo Active: Da li ste Vi konkretno bavili nekim problemima i da li ste došli do riješenja nekih od njih?

“O konkretnoj problematici, u pravom smislu riječi, nismo se bavili u toku mog, nazovimo, mandata. No, osnivanje debatnog kluba Filozofskog fakulteta jedan od krucijalnih projekata asocijacije studenata, koji opet moram napomenuti podržan i od strane profesora, ali i same dekanese fakulteta. Također, izdvojila bih i pozitivne strane asocijacije kao što su organizovanje zajedničkih izleta, odlasci na studentske konferencije i mnoge drugi segmenti koji otvaraju vrata, puteve našim studentima u njihovom promovisanju i predstavljanju fakulteta.”

RadiYo Active: Šta biste savjetovali studentima, kao njihov predstavnik?

“Svojim kolegama sa fakulteta, ali ujedno i ostalim studentima Univerziteta u Zenici, savjetovala bih da se više uključe u rad svojih asocijacija, te da dolaze na sastanke bez obzira da li su predstavnici ili ne. To čini njihovo potpuno pravo kao studenta Univerziteta koji pohađaju. Jednostavno, ne trebate dopustiti da vam fakultetsko obrazovanje ostane obilježeno samo ispitinim rokovima, nego uistinu trebate ostaviti konkretan trag u svom studiranju.”

Slika preuzeta sa: playbook.amanet.org


OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here