Često kažemo da sam krivci svega što nam se dešava, ali isto tako idemo slijepi kroz život ne osvrčući se na posljedice i probleme koje sami možemo riješiti. Mnogi od nas se pitaju šta bi bilo kad bi bilo? A moglo bi biti sve ljepše, kad bi svi mislili dobro i radili isto. Međutim, lakše je ići kraćim i sumanutim putem, te na probleme gledati slijepo.

 

Krivcem često smatramo Zapad, a mi smo tu kao žrtve koje uzimamo sve šta nam je na ponudi ne gledajući na cijene. Često uzimamo jeftino, dok ono skupo nije za nas. Prava šteta! Kako medijski sadžaj utječe na djecu? Šta nam to oni “prodaju”? Da li je ono skupo uvijek najbolje?

REALNO I(ILI) VIRTUELNO NASILJE

Problem nasilja u sadržajima masovnih medija, posebno televizije, tema je brojnih istraživanja. Značajan broj tih istraživanja, bio je fokusiran na eventualni utjecaj violentnih sadržaja na ponašanje djece i imao je izražen pedagoški pristup. Međutim, veoma korisnim pokazala su se interdisciplinarna istraživanja u kojima su primjenjivani sociološki psihološki i komunikološki pristupi, što je obogatilo metodologiju istraživanja, ali dovelo do značajnih rezultata.

Televizija je medij koji svoje poruke, pa tako i slike nasilja prezentira na jasan i direktan način. Zato je vizueliziranje nasilja u televizijskom jeziku uzbudljivo i lako razumljivo. Scene nasilja su tako prisutne u velikom broju televizijskih sadržaja i možemo ih identificirati čak i u crtanim filmovima.

Tipologija zla koja može biti korisna za tumačenje i identificiranje karaktera violentnih sadržaja u medijima, ali i u realnom životu podrazumjeva: demonsko zlo, instrumentalno zlo, idealisticko zlo i plitkoumno zlo.

Kriviti druge za ono što sami sebi činimo, a da pritom znamo da nije najbolje za našu okolinu, našu djecu. Zato dragi građani, roditelji, ljudi i svi vi koji ste osviješćeni, ne dozvolimo da se prezentira nasilje, ili ono najgore da se praktikuje kod naše djece. Ne dopustimo da naša djeca gledaju takve crtiće, kada još uvijek postoje Tom and Jerry, Mumijevi i sl. Zaustavimo nasilje! Stop nasilju na bilo kakav način!

Slika preuzeta sa: http://stop-nasilju-na-internetu.blogspot.com/
Izvor: Medijska kultura, Damir Kukić

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here