Ko je Amina?

  • Pozdrav, Moje ime je Amina. Dolazim iz Gradačca, imam 20 godina i studiram psihologiju. Mlada, aktivna i ambiciozna osoba koja voli kulturu, prirodu i muziku. Trudim se i osmišljam na što kreativniji način pokrenuti promjene u zajednici gdje živim. Aktivista sam jer je to način na koji mogu ispoljiti svoju svestranost ka različitim stvarima koje me zanimaju i u svemu podjednako uživati. Volim mnogo čitati i knjige su najčešće inspiracija za svaki događaj, akciju i projekat koji sam imala priliku raditi.

Kakvo je tvoje viđenje o položaju i angažmanu mladih u našem društvu?

  • Mladi u BiH društvu jesu aktivni, ali mnogo faktora koji se tiču direktno pozicija na višim nivoima vlasti otežavaju mladima bavljenje aktivizmom. Stvaranje dijaloga koji je neophodan za dogovor je nešto sa čime mladi u BiH najviše rade sada. Resursi kojima raspolažemo u vidu tehnologije i komunikacije nisu dovoljno iskorišteni. Mladi jako često upotrebljavaju riječ ,,borba’’, što je za mene negativan kontekst jer borba ne treba postojati u 21. vijeku, pogotovo među mladima. Više bih voljela da mladi biraju zapravo načine na koje mogu postići promjene u sistemima koji su zastarjeli.

Na koji način mladi mogu doprinijeti našem društvu?

  • Mladi se trebaju obrazovati na pravi način. Formalno obrazovanje nam ne može omogućiti vještine koje su potrebne za kvalitetan život u zajednici. Nažalost, u školi nas nikada nisu učili da kritički razmišljamo i budemo hrabri u svojoj individualnosti, koja je najčešće izvor inspiracije za malene korake koji mijenjaju stvarnost.

Volontiranje u zajednici od vrtića I osnovne škole može znatno promijeniti svijest ljudi, djece i građana. Neformalno obrazovanje treba biti dostupno uporedo sa formalnim.

Kako mladi mogu postati inicijatori pozitivnih promjena i kako SHL Akademija doprinosi tome iz tvog ugla kao polaznika?

  • Za iniciranje promjena, potrebna je hrabrost i pravilan pristup u iznošenju problema/izazova sa kojima se mlada osoba susreće. Naravno, probleme unutar zajednice, ne možemo određivati na osnovu ličnih procjena. Inicijative i rješenja podrazumijevaju timski rad, istraživanje o probemu koji je aktuelan te potrebe drugih ljudi, koji bi bili korisnici promjene/rješenja za koju se zalažemo.
  • SHL Akademija je jedinstven program, koji mladim ljudima nudi širok spektar vještina, kojima će incijatori promjena postići ono što su uočili u zajednici kao problem, zajedno sa drugim mladima iz te zajednice. Vještine, znanja i rad na sebi neophodni su alati kojima polaznici nakon Akademije raspolažu i primjenjuju u svakodnevnom životu.

Koji su tvoji prvi utisci po dolasku u našu organizaciju?

  • Boraveći u Vašoj organizaciji, od prvog dana osjetila sam toplinu doma, srdačnost i prijatnost. Dječiji osmijesi koje sada svakodnevno viđam, djeluju motivirajuće i mislim da bi se svaki grad u BiH trebao ugledati na rad vaše organizacije, jer ste jedinstveni,. U doba tehnologije, ponovno ste omogućili djeci da imaju djetinjstvo koje podrazumijeva igru, učenje ,stvarne ljude i prijateljstva.

Općenito o organizaciji:

  • Omladinska fondacija Schüler Helfen Leben (Učenici pomažu život) usmjerena je na stvaranje uvjeta za napredak mladih u Bosni i Hercegovini, kroz razvijanje kapaciteta mladih kako bi postali društveno angažirani i aktivno uključeni u donošenje odluka u svojim zajednicama. Kroz niz različitih programa ova fondacija programa nastoji pomoći mladima da zauzmu svoje pravo mjesto i odgovornost u društvu kao aktivni, kreativni i svjesni građani, te sudjeluju u izgradnji otvorenog društva gdje postoje jednake prilike za sve.Jedna od aktivnosti koju organizuje Fondacija jeste i SHL Akademija za mlade lidere u civilnom društvu, koja se organizuje već treću godinu u nizu. Riječ je o jednogodišnjem intezivnom edukativnom programu obrazovanja mladih lidera u civilnim društvu, koji je osmišljen s ciljem osnaživanja i obrazovanja izuzetnih mladih koji imaju potencijal da postanu ambasadori promjena u našem društvu.Treća generacija Akademije je s radom počela u novembru 2018. godine i 20 mladih iz različitih krajeva BiH je u trenutno procesu sticanja novih vještina i iskustvenog učenja. Tradicionalno, Akademija počinje u toku jeseni, kada se po završetku programa za jednu generaciju otvaraju i prijave za novu generaciju polaznika.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here