Danas, 11.04.2019. godine, se na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Zenici održalo srednjoškolsko takmičenje. Na današnjem takmičenju, takmičilo se 13 učenika sa područja Zenice.

Dobrodošlicu ispred Metalurško-tehnološkog fakulteteta Univerziteta u Zenici poželjela je prodekanesa Almaida Gigović:


“Metalurgija kao vještina i nauka ima dugu tradiciju na ovim prostorima od 1892. godine kada je grupa austrijskih industrijalaca osnovala prvu željezaru na ovim prostorima pa sve do danas, dakle skoro 127 godina tradicije u proizvodnji čelika.”

Poslije Drugog svjetskog rata povečanje kapaciteta proizvodnje čelika zahtjevalo je obrazovani kadar tako da je 1959. god u Zenici osnovana Visoka tehnička škola metalurške struke koja je dvije godine kasnije prerasla u Metalurški fakultet. Dakle, ovaj fakultet je prva visokoškolska institucija u Zenici i ove godine slavi 60 godina postojanja i 60 godina visokog obrazovanja u Zenici.

“Od akademske 2005/2006. godine na fakultetu nastava se odvija po bolonjskim principima. Nastava je organizovana po principu 4+1+3. Prvi ciklus studija traje 4 godine, odnosno 8 semestara i po uspješnom završetku i doplomiranju postajete diplomirani inžinjer oblasti koju ste studirali. Već sljedeće akademske godine, planiramo i sa uvođenjem dva studijska programa. Nakon prvog ciklusa, imamo drugi ciklus koji traje dva semestra i po uspješnom odbranom magistarskog rada dobijate zvanje magistra iz oblasti koju ste studirali i treći ciklus doktorskog studija koji traje tri godine” – istakla je prodekanesa Almaida.

Univerzitet u Zenici je ponovo dobio reakreditaciju, dakle prije 5 godina bili su prvi akreditiovani Univerzitet u Bosni i Hercegovini. Nakon isteka akreditacije, uspješno su dobili reakreditaciju. Tako da, studentima je omogućeno prepoznavanje njihovih diploma u svijetu, mobilnost i učešće u međunarodnim projektima.

U nastupajućuj akademskoj 2019/2020. fakultet će ponuditi 5 studijskih programa: Metalurško inženjerstvo, Inženjerstvo materijala sa dva smjera tj. smjer Metalnih i smjer Nemetalnih materijala, Odsjek za hemijsko inženjerstvo, Smjer zaštita na radu, Smjer za zaštitu od požara i Inženjerstvo zaštite okoliša.

“Misija našeg fakulteta je da uz stalno inoviranje nastavnih sadržaja primjenu savremenih metoda, tehnika, edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti tehničkih nauka metalurgije, Metalnih i Nemetalnih materijala, Hemijskog inženjerstva i Ekološkog inženjerstva kao i Zaštite na radu. Mlade kadrove sposobne da budu lideri u razvoju ne samo industrije i kantona nego i države, a naravno i da svoje mjesto možda nađu i u svijetu.”

Do sada je na fakultetu diplomiralo preko 1300 studenata, magistriralo 60 magistara tehničkih nauka, doktoriralo 46 doktora tehničkih nauka. “Naravno, za postojanje i uspjeh fakulteta nisu bitni samo profesori, nastavnici nego i studenti, bivši sadašnji i budući i zbog toga smo danas ovdje da vam približimo kako to izgleda studirati na našem fakultetu, da se upoznate sa naučnim oblastima koje se ovdje izučavaju i nadam se da vas ispirišemo da sutra upišete ovaj fakultet.”

U razgovoru sa organizatoricom takmičenja, Dijanom Dujak, otkrila nam je zašto je važno ovo takmičenje:

“Ovo je takmičenje prezentacija naučnih tema za srednjoškolce sa područja grada Zenice. Takmiče se 13 takmičara iz Medicinske škole, Tehničke škole, Prve gimnazije u Zenici, Druge gimnazije i Katoločkog školskog centar. Cilj je da promoviramo važnost dobre prezentacije i javnog govora da njima pružimo priliku da pokažu svoje maturske i seminarske radove, između važnosti prezentacije da promoviramo i nauku u našem gradu.
Zadovoljna sam sa prezentacijama, neke mogu još da se poprave, ali mislim da će i ostali da nauče šta jednu prezentaciju čini dobrom, šta ostavlja utisak, šta je onako malo i dosadnije, ugl. mislim da ćemo danas svi da naučimo nešto”
– istakla je Dijana Dujak, organizatorica takmičenja, profesorica na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Zenici

“Prvi put sam na ovom takmičenju i stvarno mi je drago što prisustvujem, jer smatram da je ovo takmičenje jedan super način da učenici, odnosno srednjoškolci njeguju svoje vještine govorništva i vještine svog prezentovanja. Moja tema je beskonačan izvor energije, analizirao sam primjenu, odnosno da se pokuša primjeniti energija iz crnih rupa za dobijanje eletrične energije. Jučer, 10.aprila je objavljena prva zvanična slika crne rupe tako da je to sve povezano i aktuelno”Ajdin Imamović, takmičar i učenik Medicinske škole u Zenici

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here