Danas se u sali hotela “Dubrovnik” održala radionica na temu ”Položaj i zaštita novinarki u bh. medijima”, koju su organizovali udruženje BH novinari.

“BH novinari su registrovali 50 napada na novinarke i kršenje prava novinarki u posljednjih tri godine. To je bio razlog što smo prošle godine uspostavili mrežu novinarki u BiH sa namjerom da efikasnije štitimo ženska ljudska prava, da osvijestimo novinarke na rodno zasnovano nasilje, dakle ono koje nije motivirano samo činjenicom da se bave novinarstvom, već i činjenicom da su žene. Treće je da više korisitimo postojeće mehanizme zaštite prava novinarki i više solidarnosti između organizacija civilnog društva, udruženja novinara i svih onih koji se bave zaštitom na prava izražavanja i individualnih prava novinarki”, izjavila je Borka Rudić, članica udruženja BH novinari.

Cilj današnje radionice je, kako kaže Borka Rudić, da educiraju novinare i novinarke iz Zenice o tome kako se štite ženska ljudska prava. Željeli su ukazati na rezultate istraživanja koji ukazuju da novinarke nemaju povjerenja u institucije države kao što su policija, tužilaštvo i sudovi.

“Centar ženskih prava pruža besplatnu pravnu pomoć ženama u situacijama kada su one izložene nasilju, diskriminare ili izložene nekim drugim povredama prava. Tu smo za sve građanke, pa samim time i za novinarke koje se i u svojoj profesiji, ali i u svom privatnom životu, susreću sa problemima i kršenjem prava”, izjavila je Duška Antić za radiYo Active.

Novinarke se do sada nikada nisu prijavile Centru ženskih prava, ali postoje saznanja o mobingu i na radnom mjestu i o nasilju koje trpe tokom svojih novinarskih zadataka.

Tekst: Berina Lušija

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here